top of page

Jag driver en verksamhet som inriktar sig på en annan insats utöver vanliga, nämligen hästunderstödda insatser. Insatserna riktar sig till barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver en insats med sitt psykiska, men även fysiska välmående.

Hästunderstödda insatser:

Det som hästunderstödda insatser och ridterapi resulterar och uppnår är att personerna upplever ökat självförtroende som kommer av att rida, köra och ta hand om ett stort djur. Att sitta på eller bakom en häst innebär att du måste vara i nuet och öka din medvetenhet. Genom sinnesstimulans och med hästens hjälp så kan personen komma tillbaka till kroppen och få en bättre kroppskännedom, koordination och kommunikation. Hästunderstödda insatser är en meningsfull aktivitet där man väver in pedagogiska moment i samarbetet med hästen. Att lära sig att sköta om och rida en häst kräver tålamod, konsekvenstänk och säkerhetstänk. Pedagogik, ansvar, stopp och tänk, bryta negativa handlingar och tankar är några av de saker som tränas under tiden med hästen.

Vid fysisk kontakt med hästen frigörs oxytocin, vårt må-bra-hormon som minskar ångest, oro och stress.

Hästens rörelser under ridning berör många aspekter av en persons förmågor. När  hästen rör sig i gångarten skritt överförs tredimensionella rörelser till ryttaren, då bäcken och bål rör sig likt normal gång. Detta sker cirka 3 000 gånger under ett ridpass på 30 minuter. Ryggradens muskler aktiveras av hästens rörelser  samtidigt som man ständigt försätts ur balans. Det ger ett lågbelastande styrke- och balansträning att förhålla sig till hästens rörelser. Olika övningar kan varieras i svårighetsgrad för att göra det enklare och svårare. 
Hästunderstödd terapi förekommer inom en rad olika verksamhetsområden som t.ex. neurologisk rehabilitering, habilitering, psykiatrin, skolan och psykosocialomsorg.

 

 

 .

Men varför just hästar?
Jo, hästar speglar våra känslor och beteenden, och kan bara vara här och nu. De värderar inte på samma sätt som människor och de är proffs på kroppsspråk och icke verbal kommunikation. Det ökar också vår medvetenhet och kroppsuppfattning.

Upplägg

För personer med en funktionsvariation arbetas en plan fram, tillsammans med lärare, psykolog, sjukgymnast, familj eller läkare om det behövs. Ett mål kommer att sättas upp och vi kommer jobba för att uppfylla det målet. Lektionerna sker individuellt, endast en person i taget och alltid med ledare.​

 

För personer med psykisk ohälsa så planerar vi gemensamt upplägget så det känns tryggt och bekvämt att komma till mig.

 

Övrig ridning sker efter överenskommelse.

 

 

Lite om mig!

 

Caroline heter jag är 39 år och har i mitt arbetsliv jobbat med människor och hästar men inte tillsammans förrän nu!

Jag har bl.a jobbat som personlig assistent samt med sjuktransporter, läkarsekreterare och inom kriminalvården.

Jag har sysslat med hästar i hela mitt liv, har arbetat i travstall och på ridskola där jag även hade hand om handikappridningen.

Jag har gått utbildning i Ridterapi nivå 1 och 2 hos Johanna Pechmann i Järna som driver Ridterapi Novalis.  Jag har även Johanna som handledare i vissa frågor kring ridterapi.

Jag är under en utbildning till KBT-coach.

bottom of page